Over de Greidefûgel

Regioschool

Regioskoalle de Greidefugel2

Regioskoalle de Greidefûgel

Dinsdagmiddag is de naam van onze Regioskoalle in Baard feestelijk onthuld. Met zijn allen in polonaise met begeleiding van het korps over het schoolplein.

Alle leerlingen van De Krunentrobbe uit Jorwerd en De Stjelp uit Baard waren helemaal in de stemming. Morgen nog...

Meer over 'Regioschool'

de Greidefûgel

buiten

Hartelijk welkom op de website van Regioskoalle de Greidefûgel! Via deze website hopen wij u te informeren over onze school.

Naast deze website houden wij u ook graag op de hoogte via Facebook en Twitter.

Meer informatie of kennismaken met onze school? Neem gerust contact met ons op.

Team de...

Meer over 'de Greidefûgel'

Onze naam

Regioskoalle de Greidefugel3

Regioskoalle de Greidefûgel is een openbare basisschool op het Friese platteland waar aanvankelijk de kinderen uit de vier dorpen Baard, Easterlittens, Húns en Leons naar school gaan. Met ingang van schooljaar 2021-2022 komen ook de leerlingen uit Jorwert naar Baard. De Krunenstrobbe Jorwert...

Meer over 'Onze naam'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie 2019 hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Onze identiteit

Identiteit formaat169

Regioskoalle de Greidefûgel is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

De identiteit van onze school wordt bepaald door de mensen, die samen de school vormen en de waarden die zij met...

Meer over 'Onze identiteit'

Onze visie & missie

Natuur formaat169

Een school waarin de wereldoriëntatie het hart is

Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken....

Meer over 'Onze visie & missie'

Jenaplan Video

jp3

Zie hier voor een video over het Jenaplanonderwijs.

Meer over 'Jenaplan Video'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'