Onze visie & missie

Natuur formaat169

Een school waarin de wereldoriëntatie het hart is

Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Voor ons ook!
We zijn steeds samen met de leerlingen op zoek naar manieren om het leren zo boeiend mogelijk te maken. Op onze school leren we niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart en onze handen. We zorgen voor afwisselende werkvormen en geven spel een vaste plek in ons onderwijs.

Het profiel van De Stjelp is gebaseerd op 4 pijlers:
1) Een open en sociale school
2) Samenwerken aan zelfstandigheid
3) Ontwikkel je talent
4) Laat zien wat je kunt!

Overleg formaat169

Eigen leerdoelen

Op De Stjelp werkt iedereen (kinderen, ouders en teamleden) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Elk heeft hierin zijn eigen taak. Daarbij proberen we de kinderen zoveel mogelijk medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkelingsproces.
Dit bereiken we door hen te betrekken bij het leren. De leerlingen stellen samen met de leerkrachten hun eigen leerdoelen vast. Hier uit vloeit vervolgens het werk voort. Bij ons zitten leerlingen en leerkrachten daarom ook regelmatig samen om tafel, om te reflecteren op het werk en om nieuwe doelen te stellen voor de toekomst. Deze ontwikkeling volgen we in een persoonlijke doelen map, waarin natuurlijk ook de landelijk gestelde doelen opgenomen zijn.

Missie: In relatie met jezelf, met de ander en met de wereld leer je verantwoordelijk te zijn voor je inbreng in de kring, je werk, tijdens je spel en de viering. Leer het zelf te doen!

Groep formaat169

Van elkaar leren

Op De Stjelp leren leerlingen niet alleen van de leerkracht, maar juist ook van elkaar. We stimuleren kinderen om elkaar te helpen en te ondersteunen om samen verder te groeien.
We zitten dagelijks samen in de kring waarbij we in gesprek gaan over actualiteiten, boeken, situaties in de groep en zaken die worden aangedragen door de leerlingen zelf.
En natuurlijk is er op onze school ruimte om successen te vieren. Soms in een kleine groepsviering maar ook geregeld met de hele school, jong en oud, samen.