Regioschool

Regioskoalle de Greidefugel2

Regioskoalle de Greidefûgel

Regioskoalle is een dorpsschool in Baard waar kinderen uit o.a. de dorpen Baard, Jorwert, Easterlittens, Huins/ Leons naar toe gaan. 

De school is nieuw, gestart vanaf schooljaar 2021-2022. De Greidefûgel is het resultaat van een samenwerking tussen de scholen van Baard en Jorwert. De scholen liepen op termijn het
risico gesloten te moeten worden. Ouders en team vonden het meer dan wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast
vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/ soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen. Om
deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie, teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Samen met team en ouders is er een prachtig concept neergezet. Een school uniek in deze omgeving. Klein genoeg om het gevoel van dorpsschool te ervaren, groot genoeg om bestaansrecht te hebben. Over het concept, de visie en de naam kunnen jullie op de website onder de verschillende kopjes meer informatie vinden. 

Wil je echt een keer sfeer proeven? Kom dan vooral een keer langs!

 

Peuteropvang

Op dinsdagochtend en donderdagochtend zijn de peuters van harte welkom op de Greidefûgel. 

Via deze link, vind je meer informatie over de peuters. 

Stjelp Krunenstrobbe2

AANLEIDING

In Jorwert en Baard staan scholen die relatief klein zijn. Het leerlingenaantal daalt. Landelijk is de ondergrens ten aanzien van de bekostiging gesteld op 23 leerlingen. Deze scholen lopen op termijn het risico gesloten te moeten worden. We vinden het meer dan wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen.

Om deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie, teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Hieronder op de website nog meer informatie over de Regioschool:

  • Video 'Er waren eens twee kleine scholen...'
  • Visieplaat
  • Presentatie Onderwijsconcept Regioschool
  • Nieuwsbrieven
  • Meest gestelde vragen
Jouw wereld begint hier

VISIEPLAAT

Donderdag 18 februari was er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van De Krunenstrobbe Jorwert en De Sjtelp Baard over de ontwikkelingen van de Regioschool. Een moment om te laten zien en te vertellen wat de stand van zaken op dit moment is en wat er allemaal al is uitgedacht. Er ligt een onderwijsconcept die vol trots gepresenteerd is.

We hebben een visieplaat met als titel 'Jouw wereld begint hier' (Samen in beweging vanuit eigen omgeving) gemaakt en een blad met informatie over: Aanleiding, Organisatie, Kernwaarden, Leeromgeving, Gezien en gehoord worden en Bewegen en bewegend leren.

 

logo regio

NIEUWSBRIEVEN

FAQ

MEEST GESTELDE VRAGEN

Hier vindt u de meest gestelde vragen die we tot nu toe hebben gekregen met de antwoorden daarop.