Praktische info

Greidhoeke goes onderwijs

Greidhoeke goes ‘vernieuwend’ onderwijs

Hoe de grutto het weer gezellig gaat vinden in de Greidhoeke

Vier kleine plattelandsscholen slaan de handen ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in...

Meer over 'Greidhoeke goes onderwijs'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

In de schoolgids staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken, zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkelingen en opbrengsten.

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids '

Team van de Greidefûgel

team

Juf Jeltsje is leerkrachtondersteuner in de onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Daarnaast is zij peuterjuf op dinsdagochtend en donderdagochtend.

Meer over 'Team van de Greidefûgel'

School- en gymtijden

Plein formaat169

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

We starten om 8:30 uur en zijn om 14:15 uur weer uit. 

Dit geldt voor de hele week, voor alle groepen. 

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 3 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 4 t/m 6 woensdag van 9:50 uur tot 11:00...

Meer over 'School- en gymtijden'

Jaarkalender 2020-2021

In de eerste weken van het schooljaar ontvangen alle kinderen een jaarkalender. Hierin staat alle informatie over onze school. Klik hier voor deze informatie uit de kalender.

Per maand staan de geplande activiteiten vermeld, die aan het begin van het schooljaar bekend waren. Klik hier om de data uit de jaarkalender als pdf-bestand te downloaden.
Onder voorbehoud van drukfouten, deze worden gecorrigeerd in de nieuwsbrief

Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten in onze digitale kalender op deze website.

Meer over 'Jaarkalender 2020-2021'

Vakantierooster

Vakantie formaat169

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Zes weken zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus

Herfstvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober

Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari

Voorjaarsvakantie: maandag 21 t/m vrijdag 25 februari

Goede Vrijdag en Pasen:...

Meer over 'Vakantierooster'

Uw kind af- of ziekmelden

Kievit formaat2

Uw kind ziekmelden
Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Uw kind af- of ziekmelden'

Schoolafspraken en beleid

lekker spelen in de pauze

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de...

Meer over 'Schoolafspraken en beleid'

Onderwijsteam Noord

OTnoordStapsteenBreed2

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 2012 in onderwijsteams. De 23 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en...

Meer over 'Onderwijsteam Noord'

Aanmelden van uw kind

P1080160pl

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating...

Meer over 'Aanmelden van uw kind'