Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

De Greidefûgel

Hartelijk welkom op de website van Regioskoalle de Greidefûgel!

Bij een nieuwe school hoort een nieuwe naam. Op 6 juli 2021 werd de naam onthuld door voorzitter College van Bestuur Alex Peltikian. Een naamcommissie bestaande uit inwoners uit de dorpen; Baard, Jorwert en Easterlittens hebben zich over de inzendingen gebogen. Zij kozen voor de naam 'de Greidefûgel'.

  1. Uw kind ziekmelden

Wanneer uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door via 0517-341998. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

 

Group 46

Missie en visie

Jouw wereld begint hier!  Samen in beweging vanuit eigen omgeving!

De volgende kernwaarden staan centraal op 'De Greidefûgel"

  • Enthousiasme
  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Zijn wie je bent

Missie:

Op onze Regioschool ontwikkelen kinderen zich tot de beste versie van zichzelf. In hun eigen omgeving leren, spelen, werken, ontdekken en ervaren de kinderen de wereld elke dag weer opnieuw. De ontwikkeling van kinderen is altijd in beweging en wij bewegen met die ontwikkeling mee. Bij ons op school staat beweging centraal.
De leeromgeving van onze kinderen is gericht en ingericht met onze kijk op onderwijs. Ons onderwijs stopt niet bij de deur van de klas. Door ervaring leren kinderen het best. Daarom is onze buitenruimte ingericht als een leerplek waar de kinderen de groene en culturele omgeving waar ze in wonen kunnen ontdekken en onderzoeken. Onze binnenruimte zorgt voor ontmoeting, voor stilte, voor een rijke talige omgeving met leerkrachten en onderwijsassistenten die ervoor zorgen dat elk kind gehoord en gezien wordt.

Jouw wereld begint hier!

 

Group 10
Group 10

Nieuws

Directie De Greidefûgel