Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolafspraken en beleid

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dan aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we ook doordat leerkrachten voor schooltijd en in de pauze pleinwacht lopen.
Daarnaast werken wij met een pestprotocol en incidentenregistratie. 

Algemene schoolafspraken (welke van belang zijn voor de ouders)

 • Indien uw kind ziek is graag voor 8.30 uur telefonisch afmelden.
 • Indien uw kind om 8.30 uur nog niet op school is en er is geen melding van afwezigheid dan wordt er voor 9.00 uur contact met u opgenomen.
 • Na 8.30 uur kan het voorkomen dat u wordt doorverbonden met de voicemail. Echt dringende mededelingen kunnen dan gedaan worden via ons mobiele telefoonnummer. Dit nummer wordt op de voicemail genoemd en is vermeld in de Schoolgids.
 • Volgens het "pleinwachtrooster" houdt een leerkracht toezicht op het plein vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. Tijdens de pauze hebben alle leerkrachten pleinwacht.
 • Bij slecht weer worden de leerlingen vervroegd binnen gelaten.
 • De leerkrachten zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig.
 • De leerkrachten zijn (in principe) minimaal 15 minuten na het einde van de lessen op school aanwezig.
 • Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, dan geeft u dit door aan de betreffende leerkracht. U bespreekt dan of het verstandig is om uw kind thuis te houden.
 • Wilt u een gesprek met een leerkracht, dan kan dit op afspraak na schooltijd.
 • Wanneer door het KNMI code rood wordt afgegeven, worden de kinderen naar huis gestuurd. Wilt u aan de school doorgeven waar uw kind naar toe kan wanneer u niet thuis bent.

Schoolregels

Om een goed schoolklimaat te kunnen garanderen hebben we een aantal regels en routines vastgelegd. We gaan daarbij uit van een drietal basisregels. Van deze basisregels zijn de algemene en speciale regels afgeleid.

 • We hebben zorg voor elkaar
 • We hebben zorg voor de omgeving
 • We hebben zorg voor het materiaal

Deze regels hebben we voor de kinderen vertaald in:

 • Pas op jezelf en zorg voor een ander
 • Ruzie? praat er over
 • Opgeruimd staat netjes
 • Zuinig met spullen

Naast bovenstaande schoolregels worden aan het begin van ieder schooljaar samen met de leerlingen en groepsleerkracht klassenregels gemaakt. Deze worden opgehangen in het lokaal.

Veiligheidsplan

Op de Gearhingscholen is er Veiligheidsbeleid. Dan gaat het met name over preventie-, incidenten-, nazorg- en sanctiebeleid. Zo zijn er bijvoorbeeld gedragsregels en protocollen rond pesten, kindermishandeling en sterfgevallen.

Klik hier voor het veiligheidsbeleid.

Medicijnprotocol

Hier leest u over hoe we op de scholen omgaan met het toedienen van medicijnen en het medisch handelen.

Luizenprotocol

Na iedere vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden. In de nieuwsbrief of in een mail zal de exacte dag aan u bekend worden gemaakt. Houd dit alstublieft goed in de gaten. Om de controle goed uit te kunnen voeren is het namelijk van belang dat u die dag uw kinderen zonder gel en bijzondere vlechtwerken naar school stuurt of brengt.

Klik hier voor ons Luizenprotocol.

Respectprotocol

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Pesten doen we op school niet, daarom hebben wij in plaats van een Pestprotocol ook een Respectprotocol: Wij staan voor respect naar elkaar toe en handelen daarin preventief.

Klik hier voor ons Respectprotocol.

Als SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) coördinator is Hilly Velde aangesteld voor Onderwijsteam 7, waar ook onze school deel van uit maakt. Naast de opleiding tot leerkracht heeft ze ook de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Als specifieke cursus heeft ze de anti-pest coördinator cursus gedaan.

Indien er sprake is van pesten binnen OT 7 dient de SEO-coördinator daarvan op de hoogte te zijn gebracht. Ook wanneer er alleen sprake is van een pestincident. Het meldpunt pesten is het volgende mailadres: pestinterventie-ot7@gearhing.net 

Protocol Informatieplicht gescheiden ouders

Klachtenprocedure. Zie www.gearhing.nl