Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Contact

Directeur:
-
Locatiecoördinator:
Sjoukje de Jong
Adres:
Oan'e Kamp 6
8834 XM Baard
Noodgevallen: Sjoukje de Jong (06-41257171)

Directie en adressen

Directeur:
-

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Sjoukje de Jong. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0517-341998 of info.greidefugel@kykscholen.nl

KyK (Servicebureau)
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
0515-857020
www.kykscholen.nl
info@kykscholen.nl

Vertrouwenspersoon voor ouders:
Mevrouw Jeltsje de Vries, j.devries@cedin.nl 06-1253 9907

Inspectie van onderwijs:
088-6696000
0800-5010
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl 
jgz@ggdfryslan.nl