Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Contact

Directeur:
Arnold Oosterdijk
Locatiecoördinator:
Sjoukje de Jong
Adres:
Oan'e Kamp 6
8834 XM Baard
Sjoukje de Jong 06-41257171 (bij noodgevallen)

info.greidefugel@kykscholen.nl

Directie & adressen

Directeur:
Arnold Oosterdijk is directeur van onderwijsteam Noord, waar ook onze school deel van uit maakt.
Hij is te bereiken via arnold.oosterdijk@kykscholen.nl

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Sjoukje de Jong. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0517-341998 of info.greidefugel@kykscholen.nl

Kyk (servicebureau)
Brédyk 4
8601 ZD Sneek
0515-745090
www.kykscholen.nl
info@kykscholen.nl

Vertrouwenspersoon voor ouders:
Mevrouw Jeltsje de Vries, j.devries@cedin.nl 06-1253 9907

Inspectie van onderwijs:
088-6696000
0800-5010
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl 
jgz@ggdfryslan.nl 

School- en gymtijden

Schooltijden

Wij werken met een continurooster. De kinderen lunchen op school.

We starten om 8:30 uur en zijn om 14:15 uur weer uit. 

Dit geldt voor de hele week, voor alle groepen. 

 

Gymnastiektijden

Groep 1 t/m 3 woensdag van 8:30 uur tot 9:45 uur

Groep 4 t/m 5 woensdag van 9:50 uur tot 11:00 uur

Groep 6 t/m 8 woensdag van 11:00 uur tot 12:00 uur

We maken gebruik van busvervoer van en naar de gymzaal in Easterlittens.

 

De gymlessen worden door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven; Meester Kees. 

Aanmelden van uw kind

Wanneer u zich wilt oriënteren of uw kind wilt aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met juf Jetske Hettinga, zij is de locatiecoördinator van onze school.

Zij geeft u graag een rondleiding om kennis te maken met de school en bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating zullen verlopen. Dit kan via tel: 0517-341998, of e-mail: info.greidefugel@kykscholen.nl

Voor inschrijving mag u het inschrijfformulier invullen en op school afgeven Voor aanmelden van nieuwe kleuters kunt u het kleuterformulier ook invullen.