Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze identiteit

Regioskoalle de Greidefûgel is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

De identiteit van onze school wordt bepaald door de mensen, die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. De school is een onderdeel van de samenleving en is daardoor een weerspiegeling van de omgeving. Op onze scholen is ruimte voor verschillen in cultuur en overtuiging. We laten kinderen kennismaken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen. Zo ontdekken ze de meerwaarde van pluriformiteit.

Bij ons op school worden zowel Godsdienstig vormingsonderwijs als Humanistisch vormingsonderwijs aangeboden. Hieronder kunt u daar meer informatie over lezen.

Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)

Leerlingen:

  • leren een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
  • maken kennis met de bijbelse verhalentraditie;
  • ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
  • leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

Klik hier voor meer informatie.

Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Leerlingen:

  • onderzoeken hun eigen ideeën en ervaringen;
  • leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;
  • worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, weten en doen;
  • leren open te staan voor meningen van anderen;
  • leren om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging.

Klik hier voor meer informatie.