Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ouderraad

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De activiteitencommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In maart van elk jaar legt de activiteitencommissie verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Leden ouderraad:

  • Marijke Landman
  • Ida Valk
  • Hinke Atema
  • Reinata Agricola 
  • Wendy van der Werff
  • Sjoukje de Jong (lid vanuit team)
  • Jeltsje Kramer (lid vanuit team)

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt jaarlijks een ouderbijdrage om de kosten van diverse feesten (o.a. sint en kerst) en activiteiten (schooltuin, schoolkrant) te kunnen financieren. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Echter willen we wel benadrukken dat het zonder deze bijdrage moeilijk is e.e.a. te organiseren.
Het is ook mogelijk de ouderbijdrage in delen te betalen. Voor dit en overige informatie kunt u terecht bij de Ouderraad.

Tegemoetkoming schoolreisje en ouderbijdrage

Het is mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor de betaling van het schoolreisje en de ouderbijdrage. Bij de volgende instanties kunt u voor een dergelijke bijdrage terecht: leergeldsneek.nl. Deze stichting kan helpen bij het financieren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze site biedt meer informatie. U kunt zelf een aanvraag indienen.