Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onze missie en visie

Missie

Op onze Regioschool ontwikkelen kinderen zich tot de beste versie van zichzelf. In hun eigen omgeving leren, spelen, werken, ontdekken en ervaren de kinderen de wereld elke dag weer opnieuw. De ontwikkeling van kinderen is altijd in beweging en wij bewegen met die ontwikkeling mee. Bij ons op school staat beweging centraal.


De leeromgeving van onze kinderen is gericht en ingericht met onze kijk op onderwijs. Ons onderwijs stopt niet bij de deur van de klas. Door ervaring leren kinderen het best. Daarom is onze buitenruimte ingericht als een leerplek waar de kinderen de groene en culturele omgeving waar ze in wonen kunnen ontdekken en onderzoeken. Onze binnenruimte zorgt voor ontmoeting, voor stilte, voor een rijke talige omgeving met leerkrachten en onderwijsassistenten die ervoor zorgen dat elk kind gehoord en gezien wordt. Jouw wereld begint hier!

Visie

Jouw wereld begint hier! Samen in beweging vanuit eigen omgeving! De volgende kernwaarden staan centraal op 'De Greidefûgel':

Enthousiasme

"Wêz in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan." Met enthousiasme staan we voor de groep. Ons eigen enthousiasme mag gezien worden. Onze leerlingen en ouders ervaren school als een plek waar we samen leren en samen plezier maken. En daar waar het kan, zorgen we ervoor dat we soms nét even op een andere manier leren.

Betrokkenheid

We zien graag taak betrokken leerlingen. Het stellen van goede vragen helpt ons daarbij. Wij vinden het belangrijk onderwijs op maat te bieden en boeiende lessen te verzorgen. We maken leren betekenisvol. Levensecht. We zien ook graag betrokken leerkrachten en ouders: hoe zorgen we er samen voor dat uw kind werkelijk wordt gezien? Wat verwachten we daarbij van elkaar? En hoe kunnen we elkaar helpen?

Vertrouwen 

Leerlingen, ouders en personeel functioneren het best in een sfeer van vertrouwen. Daarvoor is het nodig dat we duidelijk zijn in verwachtingen van elkaar. Duidelijkheid geven en ook consequent handelen. Structuur en veiligheid. We zijn aanspreekbaar; ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Juist ook als vertrouwen mist. Altijd met de bedoeling elkaar te begrijpen en verder te kunnen. Daar willen en moeten we samen moeite voor doen.

Ontwikkeling

De school, het team, de kinderen. We zijn niet op school om te doen wat we kunnen. School is er om te leren. We zijn lerend. Dat heeft betekenis. We willen het maximale uit elkaar halen. De groeimogelijkheden benutten. In de interactie stimuleren we elkaar tot creatief denken en brengen we elkaar op een hoger niveau. We stimuleren zelfvertrouwen door het hebben van een eigen inbreng. Groei gaat over brede ontwikkeling. Er is ruimte voor het experiment en innovatie, een onderzoekende houding. We geven onze leerlingen graag de ruimte om te ontdekken en te ontwikkelen wat zij goed kunnen. Resultaatgericht, maar wel door een rijke oriëntatie en een gevarieerd aanbod. Ook onze leerkrachten krijgen ruimte om te onderzoeken en te ontwikkelen. Dat gaat verder dan beperkt werken met een methode. Werk met leerlijnen. Vertrouw op het resultaat.

Zijn wie je bent

We zien verschillen in mensen als verrijkend. Je mag je als mens onderscheiden. Sterker nog, we stimuleren je te laten zijn wie je bent! Authenticiteit en saamhorigheid kunnen prima naast elkaar functioneren. Zelf een stap terug doen om een ander de ruimte te geven. Weten waar je goed in bent, wat bij je past, en samen met anderen verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling.

 

 

Het profiel van De Greidefûgel is gebaseerd op 3 pijlers

1) Leeromgeving

We kiezen ervoor de groene omgeving van wonen en opgroeien te gebruiken als rijke leeromgeving. Onze school staat er midden in! Oriëntatie op taal, natuurontwikkeling, geografie, historie en zelfs sociale geografie geven we betekenis in deze levensechte context in je eigen omgeving. Waar leer je beter over de terp, dan op de terp zelf. Waar ontwikkel je beter gevoel voor historie dan op archeologische gronden, met een metaaldetector in de hand, speurend en onderzoekend. Verhalen uit jouw eigen dorp, van mensen uit het dorp. Boeiend!

2) Gezien en gehoord worden

We stimuleren onze leerlingen om vanuit eigenaarschap en zelfvertrouwen, betrokken te zijn bij het werk. Kinderen krijgen de ruimte om te proberen, te experimenteren en te ontdekken. Kinderen leren zichzelf de goede vragen te stellen. We richten onze regioschool zó in, dat onze leerlingen ook werkelijk gezien en gehoord worden in die individuele vragen. In een leergesprek of gewoon in een omgeving van denken. Die werkelijke aandacht voor wat onze leerlingen beweegt, vraagt om menskracht. We investeren in voldoende menskracht. Zo kunnen we helpen in verschillende instructies, échte aandacht aan kinderen te geven en we kunnen een goed diagnostisch gesprek voeren en tegelijk de groepen beter laten functioneren. We zien en horen de kinderen. We zien talent!

3) Bewegen en bewegend leren
Wetenschap leert ons dat bewegen de cognitieve ontwikkeling ondersteunt. Dus door bewegen en leren te combineren en af te wisselen, zijn we beter in staat nieuwe dingen te leren. Een kans die we ten volle willen benutten. Dat is terug te zien in de inrichting van de binnen- en buitenruimte, de kansen die leren in de buitenlucht geeft en de invulling van de dagroosters. Naast bewegend leren is er ook extra ruimte en tijd om te sporten. Sporten die passen bij de seizoenen zoals schaatsen. Sporten die
passen bij de cultuur van de dorpen zoals kaatsen. En sporten om even lekker in beweging te zijn of juist te ontspannen.