Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Regioskoalle de Greidefûgel

Regioskoalle is een dorpsschool in Baard waar kinderen uit o.a. de dorpen Baard, Jorwert, Easterlittens, Huins/ Leons naar toe gaan. 

De school is nieuw, gestart vanaf schooljaar 2021-2022. De Greidefûgel is het resultaat van een samenwerking tussen de scholen van Baard en Jorwert. De scholen liepen op termijn het risico gesloten te moeten worden. Ouders en team vonden het meer dan wenselijk om vanuit de leefbaarheid vanuit de dorpen en de regio goede onderwijsvoorzieningen te organiseren. Daarnaast vinden we dat kleinere dorpsscholen uniek zijn en niet verloren mogen gaan. Het is belangrijk dat er een keus in type/soort onderwijs is en blijft voor kinderen die in deze regio wonen. Om deze reden zijn ouders, bewoners van de dorpen, directie, teams en MR-en met elkaar in gesprek gegaan.

Samen met team en ouders is er een prachtig concept neergezet. Een school uniek in deze omgeving. Klein genoeg om het gevoel van dorpsschool te ervaren, groot genoeg om bestaansrecht te hebben. Over het concept, de visie en de naam kunnen jullie op de website onder de verschillende kopjes meer informatie vinden. 

Wil je echt een keer sfeer proeven? Kom dan vooral een keer langs!

 

VISIEPLAAT

We hebben een visieplaat met als titel 'Jouw wereld begint hier' (Samen in beweging vanuit eigen omgeving) gemaakt en een blad met informatie over waar wij voor staan als school.