Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Juf Jeltsje is leerkrachtondersteuner in de onderbouw op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Daarnaast is zij peuterjuf op dinsdagochtend en donderdagochtend.

Juf Tamara is leerkrachtondersteuner en werkt op maandag, dinsdag en donderdag in de midden- en bovenbouw. 

Zij helpt kleine groepjes kinderen door extra te oefenen of instructie te geven. Daarnaast neemt zij de klas over wanneer de leerkracht kindgesprekken voert. 

Renske Boschma

Juf Renske is leerkracht in de onderbouw op woensdag, donderdag en vrijdag.

Jan Tiede

Meester Jan Tiede is leerkracht van de onderbouw. Hij werkt op maandag en dinsdag. 

Op woensdag ondersteunt meester Jan Tiede in de verschillende bouwen. 

Sytske van der Polder

Juf Sytske is leerkracht van de middenbouw op maandag en vrijdag.

Daarnaast is Sytske de intern begeleider van de school. Zij denkt en helpt mee bij de begeleiding van zorgleerlingen en ondersteunt bij de onderwijsontwikkeling van de school. 

Juf Sandra werkt op dinsdag, woensdag en donderdag in de middenbouw. 

Jetske Hettinga

Juf Jetske is leerkracht in de bovenbouw op donderdag en vrijdag.

Ook is zij locatiecoördinator en daarmee het eerste aanspreekpunt op onze school.

Sjoukje de Jong

Juf Sjoukje is leerkracht  in de bovenbouw op maandag, dinsdag en woensdag.

Arnold Oosterdijk

Arnold is directeur van onderwijsteam Noord. Hij is eindverantwoordelijke voor de 11 scholen die onder ons onderwijsteam vallen. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de ouders (MR) en het college van bestuur (CvB). Hij ontwikkelt beleid op diverse gebieden waaronder onderwijsontwikkelingen en personeelsbeleid.

arnold.oosterdijk@kykscholen.nl

Ondersteuning OT-Noord

Folkert Dijksma is als manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor beheer gebouwen en financiën. 
Anna Marie Hiemstra is onderwijsteam coördinator en verzorgt het personeelsbeheer.

Afke Faber doet ondersteunende werkzaamheden voor OT-Noord
Mattie Dijkstra is o.a. in Baard werkzaam als administratieve kracht.